Show full image
Hide full image

Bergtroll Blå Havsdalen 8-10 år

For de barna som kan kjøre heis, svinge og bremse i blå bakker. Vi trener på balanse og teknikk. 

Sammen med instruktør lærer barna å kjøre heis på en trygg måte, og utvikler skiteknikk slik at de tar seg ned på best mulig måte.

Barna lærer også de viktigste skivettreglene.


Krav: At barnet klarer å være borte fra mamma og pappa i undervisningstiden.

Varighet: 80 minutter fra mandag til fredag

Antall: 3 -8 personer. Ved mindre enn 3 påmeldte blir kurset kortet ned istedenfor avlyst.

1 pers påmeldt – Mandag og tirsdag 

2 pers påmeldt – Mandag, tirsdag og onsdag

Ha med: Skipass og skiutstyr (ikke inkludert) samt klær etter vær.

Møtested: Utenfor skiutleien i Havsdalen

Kontaktinformasjon: SkiGeilo +47 32090000 eller [email protected]


Bestill