Bestillingsvilkår

Bestillingsvilkår

Generelle bestillingsvilkår
Våre vilkår angående bestilling, betaling, endring, avbestilling, forsikring, rettigheter, forpliktelser, forbehold og personvern. Disse generelle vilkårene gjelder mellom Geilo Skisenter AS (SkiGeilo) og andre som inngår avtale med SkiGeilo i henhold til bekreftelsen (gjesten). Avtalen gjelder kjøp av andre produkter og tjenester eller en kombinasjon av disse. 
For å kunne bestille/inngå avtale med SkiGeilo om arrangement må gjesten ha fylt 18 år. Dette gjelder alle varer og tjenester som kan bestilles på gjeldende nettside.

Bestilling
En bestilling er bindende så snart et bookingnummer er tildelt gjesten og betaling utført. Det er gjestens ansvar å kontrollere at ankomst- og avreisedato, samt alt annet som er av betydning for bestillingen er korrekt.

Betaling via internett
Gjesten kan betale trygt og enkelt med kort (VISA, MasterCard, Maestro). 3D Secure er aktivert for websiden. Gjesten skal ta med seg bekreftelsen ved ankomst.

Avbestilling/ Endring av bestilling
Alle avbestillinger må skje skriftlig til SkiGeilo: 
[email protected].  
Endring av bestilling skal skje på telefon +47 32 09 00 00 eller på e-post til 
[email protected]

Forsikring
Vi anbefaler alle våre kunder selv å sørge for gode forsikringsavtaler før reisen, i tilfelle sykdom, tap eller skade på reisegods, ulykke, ansvar og lignende.

SkiGeilos endringer og gjestens rettigheter
SkiGeilo har rett til å endre vilkårene aktivitet dersom gjesten kan tilbys likeverdige tjenester.

Brudd på smittevernsregler:

SkiGeilo forbeholder seg retten til å inndra skipass eller utleieutstyr, eller avbryte skiundervisning ved brudd på våre smittevernsregler.

__________________________________________________________________________________
 

Refusjon ved kjøp av sesongkort 2022/2023:

Ved skade eller sykdom gis refusjon av ubenyttede skidager i sesongkortet. Følgende regler gjelder:
Dersom gjesten har brukt mindre enn 2/3 av sesongkortets gyldighetstid refunderes ubenyttede perioder med 100% av denne verdi ved fremvisning av gyldig legeerklæring. Dersom mer enn 2/3 av sesongkortet er benyttet gis det ingen refusjon. Gyldighetstiden i passet beregnes til 5 perioder: desember - april.

Ved refusjon av kort kjøpt i forbindelse med familiepakke, beregnes differansen i pris på opprinnelig familiepakke mot pris på familiepakke uten det refunderte kortet.  

Refusjon ved kjøp av Vinterlandkort 2020/2021:
Ved skade eller sykdom gis refusjon av ubenyttede skidager i Vinterlandkortet. Følgende regler gjelder:
Dersom gjesten har brukt mindre enn 2/3 av Vinterlandkortets gyldighetstid refunderes ubenyttede perioder med 100% av denne verdi ved fremvisning av gyldig legeerklæring. Dersom mer enn 2/3 av Vinterlandkortet er benyttet gis det ingen refusjon. Refusjonskrav må fremmes til samme skisenter som Vinterlandkortet er kjøpt. Gyldighetstiden i passet beregnes til 5 perioder: desember - april.

Betingelser og refusjon Skipass
Barn: 0-6 år (kjører gratis ved bruk av hjelm)
Ungdom: 7-17 år

Voksen: 18 - 64 år
Senior: 65+ år

Angående alder ved kjøp: Det er alder ved kjøpstidspunkt som gjelder. For eksempel, om barnet fyller 7 år i januar, kan barnet likevel benytte 0-6 års skipass hele sesongen om skipasset er kjøpt før fødselsdato.

Skipass gyldig en dag eller flere, må benyttes sammenhengende dager.

*Sesongkort familie gjelder for familier på samme bostedsadresse. Kortene MÅ kjøpes samlet og alle i familien må være med ved kjøp/henting av kortene. Kortene blir fortsatt personlige. Sesongpasset kan du kjøpe direkte på vår onlinebooking eller i våre skiresepsjoner. Uten foto er sesongpasset ugyldig. Sesongpasset er personlig, og kan ikke benyttes eller overdras til andre.

 

Angrerett

Ved kjøp av heiskort eller billett på internett er det ingen rett til avbestilling eller refusjon, jfr Angrerettloven kapittel 5-19. Dette gjelder også for pakker og kampanjer som inneholder datofestede heiskort, billett eller datofestede arrangement.

Ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring. Kortet skal tilbakeleveres så raskt som mulig. Ref retningslinjer for bruk av heiskort Alpinanleggenes Landsforening (ALF)»

Dårlig vær / Dårlig føre / tekniske problemer
Det gis ingen refusjon på heiskort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, tekniske feil eller lignende. Kunden må selv vurdere vær og føreforhold ut fra egne skiferdigheter. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med billettresepsjon før du kjøper heispass.

Skade/Sykdom:
Ved skade eller sykdom vil refusjon bli gitt ved fremvisning av legeattest umiddelbart etter legebesøk. Refusjon blir kun gitt til den personen som er syk eller skadet, og kun for de dager heiskortet ikke har vært i bruk.
Det gis ingen refusjon på åpne eller valgfrie dager.
__________________________________________________________________________________
Leiebetingelser og refusjon Skileie
Legitimasjon må vises for å kunne leie utstyr. 
All betaling skjer på forskudd. 
Det refunderes ikke penger for avbrutt leie. 
Utstyr skal kun benyttes i åpne/preparerte løyper. 
Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres leietaker ved bruk av leieutstyr. 

Avbestillingsgebyr ved avbestilling mer enn 7 dager før første leiedag: Kr 25,-
Avbestillingsgebyr ved avbestilling mindre enn 7 dager før første leiedag: Hele beløpet. Vi anbefaler alle å ha egen reiseforsikring!

Fastpriser reparasjon: 
Sålereparasjon:            350 NOK           (kr 0,- med utstyrsforsikring) 
Knekt stav:                   100 NOK           (kr 0,- med utstyrsforsikring) 
Tyveri:                          UTSTYRETS VERDI 

Leietakeren er økonomisk ansvarlig for utstyret i leieperioden. Tyveri dekkes ikke av utstyrsforsikring.
__________________________________________________________________________________
Avbestilling og refusjon av skiskole
Avbestillingsgebyr ved avbestilling mer enn 7 dager før timestart: Kr 25,- 
Avbestillingsgebyr ved avbestilling mindre enn 7 dager før timestart: Hele beløpet. 
Vi anbefaler alle å ha egen reiseforsikring! 

Gruppeundervisning forutsetter minimum 3 personer.
Ved 1 deltaker endres gruppeundervisning til privatundervisning 2 dager a 80 min (verdi kr 2585,-) 
Ved 2 deltakere fendres gruppeundervisningen til privatundervisning 3 dager a 80 min 

Refusjon ved driftsstans og dårlig vær: 
Skiskole stopper ikke om det er dårlig vær. Dersom stolheisen stenger, brukes andre heiser og treningsmetoder. Det gis ingen refusjon dersom gjesten velger å avslutte timen likevel. 
__________________________________________________________________________________

Forbehold/Force Majueure
SkiGeilo står ikke ansvarlig for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Vi tar forbehold om feil og endringer i våre prislister, beskrivelse av tjenester og tekniske forhold.

Personvern
Ved registrering av personopplysninger samtykker gjesten til at SkiGeilo i egenskap av personopplysninger, benytter opplysningene for å gjennomføre SkiGeilos forpliktelser overfor gjesten. Kundedata blir delt med en tredjepart. Kundedata oppbevares i henhold til norsk lov.

Ans. Arrangør er SkiGeilo v/Geilo Skisenter AS, NO-3580 Geilo.
Telefon +47 32 09 00 00. Org.nr NO 998 120 845 MVA.