Bestillingsvilkår

Bestillingsvilkår

generelle vilkår og betingelser for kjøp av varer og tjenester på skigeilo.no

 

 

 1. AVTALEN

Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder mellom SkiGeilo AS ("SkiGeilo", "vi" eller "oss") og deg ("Kunden", "du" eller "deg") ved inngåelse av avtale om kjøp av varer eller tjenester på www.skigeilo.no ("Nettsiden"). 

SkiGeilo AS er et norskregistrert selskap med organisasjonsnummer 998 120 845 og adresse Vesleslåttvegen 11, 3580 Geilo, telefonnummer +47 32 09 00 00 og e-postadresse [email protected].
Avtalen mellom SkiGeilo og deg består av disse vilkårene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som er særskilt avtalt mellom partene foran disse generelle vilkårene, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
I tillegg gjelder relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer og tjenester mellom næringsdrivende og mellom næringsdrivende og forbrukere. Det betyr at disse vilkårene og betingelsene ikke skal forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og forpliktelser.

 1. AVTALEINNGÅELSE

Du må være 18 år eller eldre for å inngå avtale med oss om kjøp av varer eller tjenester på nettsiden.
Kjøpet gjennomføres ved å velge de produkter eller tjenester du ønsker å kjøpe på nettsiden, og trykke "Bekreft og betal". Bestillingen er gjennomført og bindende avtale er inngått når du har mottatt ordrebekreftelse på e-post med et bookingnummer. Ordrebekreftelsen må fremvises ved ankomst.
Du er selv ansvarlig for å kontrollere at informasjonen du oppgir i forbindelse med bestillingen, slik som ankomst- og avreisedato, samt andre forhold av betydning for bestillingen din, er korrekt. 

 1. PRISER OG BETALING

Varene og tjenestens priser fremgår på nettsiden, og den totale prisen for bestillingen vil fremgå separat før du trykker "Bekreft og betal". Alle priser er oppført i NOK og inkluderer gjeldende mva.
Vi godtar betaling med følgende kort: VISA, MasterCard og Maestro. Etter å ha trykket på "Bekreft og betal" vil du bli overført til vår nettbetalingspartner Nets EASY hvor du gjennomfører betalingsprosessen i en sikker betalingsløsning. Vi tilbyr i tillegg betaling via Afterpay og Vipps. 

 1. AVBESTILLING, ENDRING OG REFUSJON

Alle avbestillinger må skje skriftlig på e-post til [email protected].
Endring av bestilling kan gjøres på telefon +47 32 09 00 00 eller på e-post til [email protected]. Vi forbeholder oss retten til på eget initiativ å gjøre endringer i bestillingen din til andre, likeverdige produkter eller tjenester.
Ved avbestilling mer enn 7 dager før tjenestens oppstart (f.eks. første leiedag eller heiskortets første virkedag) refunderes hele beløpet med fradrag for et avbestillingsgebyr på 25 kr.
Ved avbestilling mindre enn 7 dager før tjenestens oppstart har Kunden ikke rett på refusjon.
Ved skade eller sykdom kan du ha rett til hel eller delvis refusjon ved fremvisning av legeattest, se hvilke regler som gjelder for ditt produkt i punkt 8 til 12 nedenfor.
Eventuell refusjon betales automatisk til kontoen betalingen ble gjort fra.
Avbestilling, endring og refusjon for Afterski- og arrangementsbilletter: Det gis ikke refusjon for bestilte billetter eller bordreservasjoner.

 1. ANGRERETT

Det er ikke angrerett ved kjøp av heiskort, billett, pakker og kampanjer for bestemte datoer eller tidsrom, jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

 1. FORSIKRING

Vi anbefaler at du har gode forsikringsavtaler på plass før reisen i tilfelle sykdom, tap eller skade på reisegods, ulykke, ansvar og lignende. Vi tilbyr egen utstyrsforsikring ved leie av utstyr som dekker skader på utstyret.

 1. skipass vinter / heispass sommer
  1. Generelt

Skipass som er gyldig mer enn én dag, må benyttes over sammenhengende dager.

  1. Priskategorier

Vinter: Barn 0-6 år (kjører gratis ved bruk av hjelm) / Ungdom 7-17 år / Voksen 18-64 år / Senior 65+ år
Sommer: Barn 0-4 år / Ungdom 5-15 år / Voksen fra 16 år

  1. Refusjon

Det gis ingen refusjon for skipass eller heiskort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, tekniske feil eller lignende. Du må selv vurdere vær og føreforhold ut fra egne skiferdigheter. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, kan du ta kontakt med resepsjon på telefon +47 32 09 00 00  før du bestiller skipass eller heiskort.
Ved skade eller sykdom kan du få refundert hele eller deler av beløpet ved fremvisning av legeattest umiddelbart etter legebesøk og senest innen syv dager etter siste gyldige dato for skipasset/heiskortet . Refusjon gis kun til den personen som er syk eller skadet, og kun for de dager skipasset eller heiskortet ikke har vært i bruk. Det gis ikke refusjon for åpne eller valgfrie dager.
Det gis ikke refusjon ved inndragelse av heiskort eller skipass, se punkt 7.4.

  1. Sikkerhets- og alpinvettregler. Inndragelse.

Alle SkiGeilos gjester er pålagt å overholde sikkerhets- og alpinvettreglene. Overtredelse kan medføre bortvisning fra anlegget. SkiGeilo forbeholder seg retten til å inndra heiskort eller skipass enten midlertidig eller permanent ved overtredelse av sikkerhets- og alpinvettreglene. Sikkerhets- og alpinvettreglene kan leses her: https://www.skigeilo.no/skisikkerhet

 1. SESONGKORT GEILO / HELÅRSKORT / VINTERLANDKORT KJØPT PÅ GEILO 2023/2024
  1. Generelt

Alle sesongkort er personlige og kan dermed ikke benyttes av eller overdras til andre. Sesongkort er kun gyldig med foto. Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer i sesongkortfordeler og andre servicetilbud i løpet av sesongen. Dette reduserer ikke verdien av sesongkortet og gir ikke rett til refusjon.

  1. Priskategorier

Barn 0-6 år (kjører gratis ved bruk av hjelm) / Ungdom 7-17 år / Voksen 18-64 år / Senior 65+ år
Helårskort: Gjelder for Ungdom 7-17 år / Voksen 18-64 år / Senior 65+

Det er alder på kjøpstidspunktet som gjelder. Det vil si at barn som fyller 7 år i løpet av sesongen likevel kan benytte 0-6 års skipass hele sesongen dersom skipasset er kjøpt før fødselsdato.
Sesongkort Familie gjelder for familier med samme bostedsadresse. Kortene må kjøpes samlet og alle i familien må være med ved henting av kortene. 

  1. Refusjon

Ved skade eller sykdom kan du få refundert hele eller deler av beløpet ved fremvisning av legeattest. Dersom det gjenstår mer enn 2/3 av sesongkortets eller helårskortets gyldighetstid refunderes beløpet tilsvarende ubenyttet tid i sin helhet. Det gis ikke refusjon dersom det gjenstår mindre enn 2/3 av kortets gyldighetstid. Sesongkortets gyldighetstid beregnes til fem måneder: desember – april. Helårskortets gyldighetstid beregnes til ti måneder: desember – april og juni – oktober, med 60% av verdien i vintermånedene og 40% av verdien i sommermånedene.
Ved refusjon av sesongkort kjøpt i familiepakke, er refusjonen lik prisdifferansen mellom opprinnelig bestilt familiepakke mot pris på familiepakke uten det refunderte kortet.

Inndragelse eller bortvisning gir ikke rett til refusjon, se punkt 8.4.

  1. Sikkerhets- og alpinvettregler. Inndragelse.

Alle SkiGeilos gjester er pålagt å overholde sikkerhets- og alpinvettreglene. Overtredelse kan medføre bortvisning fra anlegget. SkiGeilo forbeholder seg retten til å inndra sesongkort enten midlertidig eller permanent ved overtredelse av sikkerhets- og alpinvettreglene. Sikkerhets- og alpinvettreglene kan leses her: https://www.skigeilo.no/skisikkerhet

 1. SKI- OG SYKKELUTLEIE
  1. Generelt

Legitimasjon må fremvises ved ankomst for å kunne leie utstyr.
Utstyret skal kun benyttes i preparerte og åpne løyper. SkiGeilo er ikke ansvarlig for personskader som påføres leietaker som følge av bruk av leieutstyr.
Leietaker er økonomisk ansvarlig for utstyret i leieperioden. Utstyrsforsikring kan kjøpes frem til og med tidspunktet det hentes ut. Vær oppmerksom på at tyveri ikke dekkes av utstyrsforsikringen.

  1. Refusjon

Det gis ikke refusjon for avbrutt leie.

 1. SKISKOLE  
  1. Generelt

Gruppeundervisning forutsetter at det er minimum 3 personer som deltar. Ved 1 deltaker endres gruppeundervisningen til privatundervisning 2 dager a 80 minutter. Ved 2 deltakere endres gruppeundervisning til privatundervisning 3 dager a 80 minutter. Eventuelle endringer besluttes rett før timens oppstart, og vil ikke medføre økte kostnader for Kunden.
Skileie og skipass er ikke inkludert i skiskolen. Kunden må selv sørge for å ha nødvendig utstyr og skipass før timen starter. 
Skiskolen avlyses ikke ved dårlig vær. Dersom stolheisen stenger, benyttes andre heiser og treningsmetoder. 

  1. Refusjon

Det gis ingen refusjon dersom Kunden velger å avlyse timen. Det gis ikke refusjon dersom Kunden ikke får deltatt på timen som følge av at det er gitt feil opplysninger ved bestillingen, slik som feil nivå eller aldersgruppe, og det ikke er mulig å bytte gruppe. Pass derfor på at du har oppgitt korrekt informasjon før du bestiller. Det gis ikke refusjon ved skade eller sykdom.

 1. HØYT & LAVT OG ZIPLINE

Billetter refunderes ikke senere enn 7 dager før aktivitetens oppstart. Billetten gjelder for den dato og det tidspunkt som er bestilt.
Ved skade eller sykdom kan det byttes dato innenfor inneværende sesong. Bytte av dato forutsetter at du kan fremvise gyldig legeattest for opprinnelig bestilt dato. Ta kontakt med oss på e-post til [email protected] for å bytte dato.
Dersom vi må stenge aktiviteten i sin helhet kan du velge mellom å flytte billetten til en annen dato i inneværende sesong eller få beløpet refundert.

 1. PERSONVERN

Du kan lese om SkiGeilos håndtering av dine personlige data og dine rettigheter i SkiGeilos personvernerklæring: https://www.skigeilo.no/personvernerklaering

 1. FORBEHOLD. FORCE MAJEURE.

Vi tar forbehold om feil og endringer i våre prislister, beskrivelse av tjenester og tekniske forhold.
SkiGeilo er ikke ansvarlig for utilfredsstillende værforhold eller andre forhold utenfor vår kontroll.
Forhold som det ovennevnte gir ikke rett til refusjon.

 1. KONFLIKTLØSNING

Dersom du er misfornøyd med våre produkter eller tjenester, kan du kontakte oss på telefon +47 32 09 00 00 eller e-post [email protected].
Forbrukere kan også klage til Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet kan kontaktes på Postboks 2862 Kjørbekk, 3702 Skien eller via hjemmesiden www.forbrukertilsynet.no. Videre kan forbrukere klage til Europa-kommisjonens klageportal. Det er særlig relevant for forbrukere som er bosatt i et annet EU-land. Klagen kan inngis via kommisjonens hjemmeside: http://ec.europa.eu/odr

 1. ENDRINGER 

SkiGeilo forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen. Dersom slike endringer påvirker dine rettigheter eller produkter du har kjøpt, vil du få beskjed om dette senest samtidig som endringene trer i kraft.

 

Sist oppdatert: 25. mai 2023