Sykkelpatruljen

Sikkerhet i flytstiene

I Geilo Sommerpark ønsker vi at alle gjester har det gøy og koser seg. For å oppnå dette er det viktig at alle tar hensyn til hverandre og er bevisst på reglene som gjelder, da kan vi unngå skader og farlige situasjoner. Reglene og sikkerhetsrådene på denne siden gjelder for sykling i flytstiene. 

 • All sykling skjer på eget ansvar.
 • Vis hensyn til andre. Dette gjelder både turgåere og andre syklister. Husk at du har vikeplikt når du kommer bakfra. 
 • Tilpass farten, du skal alltid kunne stoppe ved uforutsette hindre i løypen. 
 • Ikke stopp der sikten er begrenset. Dette gjelder spesielt nedenfor heng og i svinger. Dersom du må stoppe må du raskt ut av løypen. 
 • Sjekk utstyret før du kjører utfor. Sykkelen må være i god stand, spesielt bremser, dempere og hjul. 
 • Bruk hjelm! Det er påbudt med hjelm i flytstiene. 
 • Hjelp til ved ulykke. Dersom du møter noen som har skadet seg er du pliktig til å stoppe og hjelpe. Sykkelpatruljen kan nås på +47 90 68 83 35. 
 • Unngå unødig slitasje. Låsing av bakhjul i svinger og bratte bakker sliter unødvendig mye på både sykkel og løyper.

Sykkelpatruljen

Dersom du trenger hjelp kontakt en ansatt i SkiGeilo eller ring +47 906 88 335 Sykkelpatruljen er tilgjengelig i sommerparkens åpningstider.

Løypegradering for heisbasert sykling

Våre sykkelløyper innenfor heisanlegget defineres som flytstier. 

Grønne løyper 
For nybegynnere. Sti uten, eller med meget enkle, tekniske hindringer. Vi anbefaler alle nybegynnere å sykle gjennom en grønn løype før man begir seg ut på en blå.

Blå løyper 
For litt øvede syklister med noen tekniske ferdigheter. Sti med mindre hindringer og enkle, tekniske partier. Løypene passer for både nybegynnere og viderekommende. 

Røde løyper 
For viderekommende syklister med gode tekniske ferdigheter. Sti med krevende hindringer og tekniske partier. Røde løyper er også smalere og brattere enn de blå. 

Sorte løyper 
For deg med meget gode sykkelferdigheter, en ny utfordring for deg som mestrer røde løyper uten problem. Sorte løyper er veldig krevende, med store steiner, røtter, hopp med gap og meget bratte utforkjøringer. Det er foreløpig ingen sorte løyper i Geilo Sommerpark. 


NOTS stivettregler

Ved sykling på andre stier enn våre utforløyper, råder vi deg til å følge Norsk Organisasjon for Terrensykling sine retningslinjer:

 1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
 2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
 3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
 4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
 5. Ikke lag nye spor, dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
 6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
 7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
 8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
 9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
 10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.