Sommer-parkering hos SkiGeilo

Informasjon om sommer parkering hos SkiGeilo 1. mai - 1. nov

SkiGeilo samarbeider med One Park som drifter betalingsløsningen på våre parkeringsplasser. Vi har kameraløsning med skiltgjenkjenning. Dette betyr at ditt skiltnummer automatisk blir registrert ved innkjøring. Betalingen er med på regulere parkeringen og vil bidra til å redusere biltrafikken på Geilo. Tiltaket er i tråd med Geilo og Hol kommune sine handlingsplaner for samferdsel om å tilrettelegge for effektiv persontrafikk uten å øke biltrafikken. 

  • Vi ønsker å motivere deg til vurdering av alternativer til bruk av bilen.
  • Ordningen vil bidra til å redusere trykket på p-plasser og på veiene.
  • Plass til de som har lang vei eller av andre årsaker trenger bilen.
  • Alternativer til bruk av bil er f.eks. samkjøring med andre, vurdere å gå eller sykle.
  • Inntektene vil bidra til dekning av kostnader for brøyting og drift av p-plassene, og til utvikling av nye mobilitetsløsninger. 

Vær OBS! på nye kjøremønster inn til p-plassene.

SkiGeilo Kikut
Kikut A, ved innkjøringen til Geilo Fjellandsby fra FV. 40
Kikut B, høyre side på veien inn til skisenteret på Kikut, ved Hallinggrenda
Kikut C, ved Kikut Bistro (ved Kikutheisene)
Solhovda, ved innkjøringen til Solhovda hytteområdet

SkiGeilo Vestlia
Vestlia, stor p-plass ved SkiGeilo Vestlia

SkiGeilo Sentrum
Geiloheisen, ved Hegnavegen

SkiGeilo Havsdalen
Hele Havsdalssenteret, over fire nivåer

Kort informasjon om prisene for parkering

P1 Solhovda

Kr

Pr. påbegynte time, kl. 00-24

20

Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 12 timer

100

Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer

250

P2 Kikut A, ved fv.40

Kr

Pr. påbegynte time, kl. 00-24

20

Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 12 timer

100

Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer

250

P3 Kikut B, ved Hallinggrenda

Kr

Pr. påbegynte time, kl. 00-24

20

Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 12 timer

100

Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer

250

P4 Kikut C, ved Kikutheisene

Kr

Pr. påbegynte time, kl. 00-24

20

Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 12 timer

100

Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer

250

P5 Vestlia

Kr

Gratis 6 timer innenfor 09-21

0

Makspris over 6 timer

80

Over 6 timer etter 21.00 (døgn)

300

P6 Geiloheisen

Kr

Gratis, kl. 09-17

0

Pr. påbegynte time, kl. 17-09

20

Makspris pr. dag

100

Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer (døgn)

200

P7-P8-P9 Havsdalen

Kr

Pr. påbegynte time, kl. 00-24

20

Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 12 timer

100

Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer

250

P10 Havsdalen

Kr

Pr. påbegynte time, kl. 00-24

20

Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 12 timer

100

Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer

250

P11 Havsdalen

Kr

Stengt     1.mai – 1. nov.

 

Alle priser er inkl. mva

Vi har ulike betalingsløsninger

  • Betal med kort på automat før avreise – her må du skrive inn reg.nr. på kjøretøyet ditt. Trykk "Betal og husk meg" så slipper du å benytte automaten ved neste besøk.
  • Betale på nett innen 48 timer.
  • Automatisk trekk på kredittkort.
  • Faktura i posten, fakturagebyr kommer i tillegg.
  • EasyPark, serviceavgift til EasyPark kommer i tillegg.

Kart over de ulike parkeringsplassene på Geilo

Parkering hos SkiGeilo