Vandring

Info om nasjonalparkene

Tags
vandring

Hardangervidda

Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsplatå. Her er langstrakte vidder i øst og mer alpint preg i vest. Hardangerjøkulen, en av Norges største isbreer, og Hårteigen er synlig fra det meste av viddas åpne landskap.

Vidda er et eldorado for friluftsinteresserte i alle aldre med mange godt merkede ruter for fotturer. Stier og veier er godt egnet for både vandrende og syklende. Vann og elver for fisking og bading. Alt dette gir deg muligheten til å velge den aktiviteten som passer deg best.

Hardangervidda er ikke bare vidde. Her er også flere topper som Hardangerjøkulen (1839 m.o.h.) og Hårteigen (1690 m.o.h.), som kan bestiges med utgangspunkt fra Geilo, eller man kan ta toget fra Geilo til Finse (ca. 35 minutter).

For varierte sommerruter finner du ulike turkart over Hardangervidda, Geilo og Hallingskarvet hos turistinformasjonen. Her kan du planlegge din neste fjelltur og finne steder det kan være morsomt å besøke, topper å bestige, finne vann hvor du kan prøve fiskestanga og moltemyrer.

Hallingskarvet nasjonalpark

Hallingskarvet nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i en sørnorsk høyfjellområde i Hallingskarvet i Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane. Parken ble opprettet 22. desember 2006, for å «bevare eit stort, særmerkt og tilnærma urørt fjellområde slik at landskapet og det biologiske mangfaldet med økosystem, arter og bestandar, mellom anna villrein, blir bevart. Vernet skal sikre eit karakteristisk landskapselement som er viktig for forståinga av den geologiske historia.» og den dekker et område på 450 km2.

Nasjonalparken ligger i Hol (Buskerud), Ulvik (Hordaland) og Aurland (Sogn og Fjordane) kommuner; og den grenser opp til Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde og Finse biotopvernområde.

Nasjonalparken omfatter selve høyfjellsplatået Hallingskarvet, som er en del av den kaledonske fjellkjeden; og landskapet rundt platået, med flere verdifulle vassdrag. Navneleddet skarv betyr «nakent fjell», og selve platået består av prekambriske dypbergarter, som er skjøvet opp og ligger oppå et lag av sedimentære bergarter. Selve toppen av skarvet er karrig og med liten ferdsel, men flere skard gjennom fjellet åpner for ferdsel. Den høyeste toppen er Folarskardnuten (1933 moh). Flakavatnet (1453 moh) er Norges høyest beliggende innsjø.

 

  Når bør man besøke nasjonalparkene?

  Nasjonalparkene er tilgjengelige hele året, men i høyfjellet er det store sesongvariasjoner, sommeren kommer sent og vinteren kommer tidlig. Været veksler raskt, så ta med ekstra klær og vær forberedt på at det kan blåse opp eller at tåka kan komme sigende.

  Vinteren varer fra oktober/november - april/mai. Da ligger snøen over fjellområdene og skal man ta seg frem utenfor veien trenger man ski eller truger. Hele området innbyr til gode naturopplevelser og det finnes mange merkede skiløyper om vinteren. I nasjonalparken er imidlertid ikke løypene kjørt med prepareringsmaskin noe som kanskje bør påvirke valg av ski.

  Våren er noen hektiske uker i mai/juni. Snøen smelter, vannet fosser i bekker og elver og fuglene hekker. Det kan fortsatt være høye brøytekanter over Hardangervidda og skal man på lengre turer trenger man også nå å ha med seg ski eller truger.

  I juli er som regel det meste av snøen borte og turstiene er tilgjengelige. Sommeren varer til slutten av august.

  I september og oktober finner du de flotte høstfargene i fjellet. Kanskje ligger det et snødryss over fjellet om morgenen, men det smelter som regel i løpet av dagen.

  I nasjonalparkene kan du:

  • Gå hvor du vil på beina eller på ski
   Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt
  • Rast hvor du vil, og overnatt gjerne i telt, men husk å rydde opp etter deg.
  • Tenne bål, men ikke i skogsmark 15.04 - 15.09. Vær forsiktig og vis hensyn når du sanker ved.
  • Plukke bær, matsopp og vanlige planter til eget bruk. Vi hensyn til kulturminner, vegetasjon og dyreliv, spesielt i hekke- og yngletida.
  • Benytt deg av mulighetene for jakt og fiske. Husk jakt-/fiskekort. Ikke bruk levende fisk som agn eller ta med levende fisk fra et vassdrag til et annet.
  • Ta med hund, men husk båndtvang i perioden 01.04 - 20.08.