Alpinvettregler

Alpinvettregler

Tags
mer info

Det er viktig å sette seg inn i alpinreglene før man begir seg ut i bakken. Husk å gå gjennom reglene med barna også!

1. Ansvar for å unngå skade

Du må forholde deg slik at du ikke skader deg selv eller andre.

 

2. Avpass farten etter forholdene

Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdigheter, terreng, føreforhold og trafikk.

 

3. Vikeplikt

Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvar for å unngå kollisjon.

 

4. Forbikjøring/utforkjøring

Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skikjører/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

 

5. Starte, kjøre inne i eller svinge oppover i nedfarten

Kjører du inn i eller svinger du oppover nedfart, må du påse at det skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring eller stans. 

 

6. Stopp i nedfarten

Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

 

7. Til fots i nedfarten

Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

 

8. Skistoppere/fangremmer

Skistopper/fangremmer er påbudt. Kontrollert at bindingene er riktig innstilt. 

 

9. Respekter skilt

Følg skilting, merking og anvisninger.

 

10. Hjelp ved ulykker

Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

  • Det er forbud å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeid med snøproduksjon og preparering.
  • Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget