Geilo Ski- og sykkelpatrulje

Geilo Ski- og sykkelpatrulje

Skipatruljen har som oppgave å passe på sikkerheten i skianlegget. Det betyr at dersom du skader deg er det dem du ringer, på tlf +47 906 88 335. I tillegg til å passe på alle besøkende i anlegget har skipatruljen ansvaret for å polstre stolper og snøkanoner samt sette opp nett, sidemarkeringer og skilt så forholdene skal ligge til rette for minst mulig fare for alle.

Selv om forholdene er lagt til rette kan det alltids oppstå skader. Dersom du skulle være uheldig og skade deg skal terskelen være lav for å ta kontakt. Skipatruljen ser både små og store skader gjennom sesongen, og er sjeldent mange minutter unna. Det er viktig å vite hvilken bakke man er i, dette gjør det lettere for skipatruljen å finne deg. Om du ikke kjenner løypenettet veldig godt kan det være lurt å stoppe innom nærmeste skiresepsjon eller kafe før dere begynner skidagen, der kan dere finne alpinkart som passer fint i lommen. Og husk å ta vare på hverandre, skulle noen andre i bakken være uheldige å skade seg er det enhver skiløper sin plikt å stoppe for å hjelpe. 

Skipatruljen sitt telefonnummer er: +47 906 88 335 og mail: [email protected]

Alpinvettreglene

Alpinvettreglene er til for å legge forholdene til rette i alpinbakken, og om alle følger reglene er det ett godt utgangspunkt for å begrense skader i bakken. 

1. Ansvar for å unngå skade

  • Du må forholde deg slik at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski- og snowboardutstyret ditt. Du er ansvarlig for å unngå at utstyr gjør skade på personer eller annet materiell.  

2. Avpass farten etter forhold og ferdighet

  • Du må kjøre kontroller og avpasse fart og kjøremåte etter ferdigheter, terreng, vær, føreforhold og trafikk i bakken. 

3. Vikeplikt

  • Den som kommer bakfra har ansvar for å kjøre på en slik måte at en ikke utsetter andre for kollisjon.  

4. Forbikjøring og utforkjøring

  • Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for så vel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.  

5. Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten

  • Kjører du inn i eller svinger du oppover i nedfarten må du påse at det skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans. 

6. Stopp i nedfarten

  • Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig. 

7. Til fots i nedfarten

  • Er du til fots må du kun benytte ytterkanten av bakken. 

8. Respekter skilt og markeringer

  • Følg skilting, merking og anvisninger. 

9. Hjelp ved ulykker

  • Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. 

10. Identifikasjon

  • Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikt til å oppgi personalia.