CBIS 4591466
CBIS 4990308
Show full image
Hide full image
Aktivitet Vinter Skiskole

Voksen 16+

Gruppeskiskole for ungdom og voksne over 16 år.

Skiskolegruppene er delt inn i hvit, grønn, blå og rød etter nivå

Hvit:
Du har aldri kjørt på ski før eller har ikke full kontroll på å bremse og svinge. På kurset trener vi på å bremse, svinge og kjøre heis.

Grønn:
Du kan det grunnleggende; bremse, svinge og kjøre heis. Du kjører i grønne bakker. Du vil bli sikrere, tryggere, øke farten og trene på å kjøre med parallelle ski.

Blå:
Du kjører med god fart i blå bakker. Du vil trene teknikk for å kunne ta deg ned brattere terreng på en sikrere, mer stilfull og effektiv måte.

Rød:
Du kjører kontrollert med parallelle ski i røde bakker. Du vil finslipe teknikken og lære deg å utnytte skiene bedre i høy fart og i variert terreng.

Info:
*Alle skiskolegrupper går fra mandag til fredag og varer 80 min.
Gruppeleksjoner med kun 2 deltakere vil vare i 3 dager.
Gruppeleksjoner med kun 1 deltaker vil vare i 2 dager.
Grunnet få deltakere vil disse leksjonene bli sett på som privatleksjoner, der instruktøren vil ha mulighet til å fokusere mer på de enkelte deltakere. (Pris vil være den samme.)
Vi vil ha en oversikt over deltakere først mandag ved gruppestart.

NB! Skiutstyr og skipass er ikke inkludert i prisen og må være klart før timen starter!