Utvikling logo web
Lita1
Lita2
Kikut Alpin Lodge sommer
Stue 1
Stue 2
Skilocker

SkiGeilo Utvikling

Helhetlig utvikling av Geilo ligger vårt hjerte nærmest. SkiGeilo Utvikling har et sterkt fokus på utvikling av destinasjonen, infrastruktur, boliger, fritidsboliger og skisenteret. Gjennom vår lokale tilhørighet har vi som målsetning å bidra til å øke Geilos attraksjonskraft, både som reisemål og bosted - året rundt. Det er et totalt og bredt samfunnsengasjement, hvor vi alltid ser helheten i planene vi gjør – i forbindelse med hele Geilo. 

Våre nærmeste fokusområder: 

  • Nye Geilo Taubane
  • Grønn transport og mobilitet
  • Vestlia Reiselivsområde med infrastruktur og miljøopprydding
  • Bidra til fellesgoder og infrastruktur
  • Realisere arealer til boliger og fritidsboliger

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Se våre prosjekter nedenfor