Skiskole Geilo
Skiskole Geilo
Show full image
Hide full image

SkiGeilo Skiskole - Bergtroll 8-10 år

Gruppeskiskole Bergtroll er for barn mellom 8-10 år

Skiskolegruppene er delt inn i hvit, grønn, blå og rød etter nivå.

Hvit:
For deg som ikke stått på ski før eller som ikke har full kontroll på å stoppe og bremse. Et nybegynner kurs der vi trener på å håndtere skiene, gli, bremse, svinge og kjøre heis slik at du kan ta deg ut i bakkene på egen hånd.

Grønn:
Du kan det grunnleggende, bremse, svinge i grønne bakker og kjøre heis. Du vil bli sikrere, tryggere, øke farten og trene på å kjøre parallelle ski.

Blå:
Du kjører med god fart i blå bakker. Du vil trene teknikk for å kunne ta deg ned brattere terreng på en sikrere og mer stilfull og effektiv måte.

Rød:
Du kjører kontrollert med parallelle ski i røde bakker. Du vil finslipe teknikken og lære deg å utnytte skiene bedre i høy fart og i variert terreng.

Info:
*Alle skiskolegrupper går fra mandag til fredag og varer 80 min.
Gruppeleksjoner med kun 2 deltakere vil vare i 3 dager.
Gruppeleksjoner med kun 1 deltaker vil vare i 2 dager.
Grunnet få deltakere vil disse leksjonene bli sett på som privatleksjoner, der instruktøren vil ha mulighet til å fokusere mer på de enkelte deltakere. (Pris vil være den samme.)
Vi vil ha en oversikt over deltakere først mandag ved gruppestart.
Om man booker feil gruppe (nivå og alder ) kan det være at vedkommende ikke kommer med på skiskolen.

Viktig informasjon ang Hvit gruppeskiskole! Man kan ikke booke hvit gruppe og starte dagen etter (tirsdag) med mindre det kan tas en privattime første dagen (mandag). Dette er fordi det er vanskelig for instruktørene våre når resten av gruppen har lært seg det grunnleggende (mandag) mens de som starter en dag senere (tirsdag) aldri har stått på ski før.

NB! Skiutstyr og skipass er ikke inkludert i prisen og må være klart før timen starter!