CBIS 4989139
CBIS 4989140
Show full image
Hide full image
Aktivitet Vinter

Bergtroll 8-10 år

Gruppeskiskole Bergtroll er for barn mellom 8-10 år

Skiskolegruppene er delt inn i hvit, grønn, blå og rød etter nivå.

Hvit:
For deg som ikke stått på ski før eller som ikke har full kontroll på å stoppe og bremse. Et nybegynner kurs der vi trener på å håndtere skiene, gli, bremse, svinge og kjøre heis slik at du kan ta deg ut i bakkene på egen hånd.

Grønn:
Du kan det grunnleggende, bremse, svinge i grønne bakker og kjøre heis. Du vil bli sikrere, tryggere, øke farten og trene på å kjøre parallelle ski.

Blå:
Du kjører med god fart i blå bakker. Du vil trene teknikk for å kunne ta deg ned brattere terreng på en sikrere og mer stilfull og effektiv måte.

Rød:
Du kjører kontrollert med parallelle ski i røde bakker. Du vil finslipe teknikken og lære deg å utnytte skiene bedre i høy fart og i variert terreng.

Info:
*Alle skiskolegrupper går fra mandag til fredag og varer 80 min.
Gruppeleksjoner med kun 2 deltakere vil vare i 3 dager.
Gruppeleksjoner med kun 1 deltaker vil vare i 2 dager.
Grunnet få deltakere vil disse leksjonene bli sett på som privatleksjoner, der instruktøren vil ha mulighet til å fokusere mer på de enkelte deltakere. (Pris vil være den samme.)
Vi vil ha en oversikt over deltakere først mandag ved gruppestart.

NB! Skiutstyr og skipass er ikke inkludert i prisen og må være klart før timen starter!